D66: “Niet mee financieren zou zonde zijn”

Eén van de partijen die afgelopen woensdag voor de motie van de Renkumse Molen stemde, is D66. Jasper Verstand, fractievoorzitter van D66 Renkum, vertelt waarom hij en zijn mede-raadsleden voor de motie stemden.

Jasper Verstand, fractievoorzitter D66 Renkum

Markant punt
“De molen is markant punt in Renkum,” vertelt Verstand. “Wij merken dat veel Renkumers begaan zijn met de molen en vooral ook enthousiast zijn over het mogelijke herstel. Daarbij is D66 natuurlijk een partij die burgerinitiatieven zeer serieus neemt. En zo ook dit initiatief dat echt vanuit de inwoners is ontstaan.”

Niet laten lopen
Volgens Jasper zou het zonde zijn als de gemeente Renkum niet mee zou financieren, omdat de provincie en het Rijk al wel een financiële bijdrage hebben toegezegd. “Deze worden alleen nagekomen als de gemeente ook meedoet. Dat kan je dus niet laten lopen.”

Overleg over voorwaarden
Vanwege de grote meerderheid die er voor de motie was in de raad, verwacht Verstand dat het college van Burgemeester en Wethouders de motie ook zal uitvoeren. “Een motie is een oproep aan het college om iets te doen. In de motie staat wel een aantal voorwaarden genoemd waaraan de initiatiefnemers moeten voldoen. Ik neem aan dat hier op korte termijn overleg zal plaatsvinden met initiatiefnemers.”

Incidentele financiering
Op andere zaken bezuinigen nu de molen geld krijgt is niet aan de orde weet Verstand. “Nee, dat hoeft niet. De bijdrage van de gemeente is een incidentele financiering. Dit wordt betaald uit de reserve. 50.000 euro is een behoorlijk bedrag, maar op de hele begroting van de gemeente valt dat erg mee. Dit leidt niet tot extra bezuinigingen.”

Antwoord alleen aan “D66: “Niet mee financieren zou zonde zijn””

  1. D66 Renkum zet zich al jaren in voor de restauratie van de molen in Renkum. Oud D66 wethouder Van Waveren was destijds een van de initiatief nemers om te komen tot de restauratie van dit markante bouwwerk.

Reacties zijn gesloten.