Gemeente Belangen: “Nooit getwijfeld over herstel van de molen”

Hermine van den Berg, fractievoorzitter van Gemeente Belangen, geeft aan dat er zo’n 10 jaar geleden al sprake was van een poging om de molen weer in oude luister te herstellen. “Er was draagvlak onder de bevolking, maar uiteindelijk niet genoeg geld of slagkracht om de renovatie te laten plaatsvinden en de stichting die er mee bezig was werd opgeheven.”

Hermine van den Berg, fractievoorzitter Gemeente Belangen

Exploitatieplan en nog wat zaken
Gemeente Belangen was verrast toen ze ruim een jaar geleden bericht kregen van de huidige eigenaar, waarin hij melding maakte van de toegezegde subsidies van het Rijk en de provincie. “Er zijn toen, na overleg in de coalitie, vragen gesteld door de PvdA. De conclusie was dat er een exploitatieplan moest komen en wat zaken geregeld zouden worden. In september kregen wij zeer uitgebreide documentatie van mevrouw Jans namens de stichting in oprichting.”

Nu of nooit
Mede-raadslid Danielle Gerritsen had in het afgelopen jaar al regelmatig bij de heer van der Wal geïnformeerd naar de voortgang. “Al met al vonden wij dat de impact van het niet ter beschikking stellen van de subsidie groter zou zijn dan het risico van een paar administratieve en juridische zaken die nog konden verbeteren,” zegt van den Berg. “Wij hebben daarom bij de bespreking van het MeerjarenBeleidsPlan aandacht gevraagd voor de renovatie van de molen en gezegd dat het nu of nooit was.”

Geld gewoon in een reserve beschikbaar
Hermine vertelt dat daarna hun coalitiegenoten zich naar voren zijn gaan schuiven om het te ‘regelen’. “Zeker de VVD heeft hieraan een positieve bijdrage geleverd. Richting PvdA en CDA was er meer lobbywerk nodig. GB heeft nooit getwijfeld. Ook al omdat het geld gewoon in een reserve beschikbaar was.” Of het subsidiebedrag nu gelijk is overgemaakt denkt van den Berg van niet. “Het is uitvoering waar de raad zich niet mee bezig houdt. Ik weet eigenlijk niet hoe dat precies gaat.”

Cofinanciering
Er hoeft niet op iets anders in de gemeente te worden bezuinigd. “Er zat nog voldoende geld in het potje (de reserve)  met de naam ‘cofinanciering’. Als een reserve is ingesteld voor een bepaald doel, mag het niet aan iets anders worden uitgegeven.  En het is cofinanciering omdat het geld dat wij beschikbaar stellen er voor zorgt dat ook het Rijk en de provincie hun subsidie verstrekken.”

Snel verder
Nu het geld beschikbaar is kan er volgens Hermine snel verder worden gewerkt aan allerlei andere zaken die nog moeten worden geregeld. “Dat zijn een aantal juridische organisatorische zaken – onder andere overeenkomsten – maar het plan moet ook nog formeel ter inzage worden gelegd. En een risico is dat er mensen bezwaar aan kunnen tekenen, waardoor er vertraging gaat optreden. Als er niet gestart wordt met de bouw voor 1 april 2013 vervallen subsidies en zal er alsnog niet gerenoveerd kunnen worden.”