PvdA: “Als het nu niet lukt…”

Eén van de partijen die op 7 november ook voor de motie van de molen stemde, was de PvdA. Tom Erkens, fractievoorzitter van PvdA Renkum, vertelt dat de molen van Renkum zijn partij aan het hart gaat. “Al jaren zijn we als partij en in persoon betrokken bij acties om de molen  te herstellen. Toen er zo’n 10 jaar geleden een poging werd ondernomen om de molen weer in oude luister te herstellen, is er ook door onze fractie – en met name door Gijs Beekhuizen – hard gewerkt om via acties voldoende geld voor herstel binnen te krijgen.”

Tom Erkens, fractievoorzitter PvdA Renkum

Vanzelfsprekend
Volgens Erkens was er toen jammer genoeg wellicht nog te weinig daadkracht bij de betrokkenen om de renovatie te kunnen uitvoeren. “Voor onze fractie was het dan ook een vanzelfsprekende zaak om de helpende hand te bieden toen er vorig jaar opnieuw een actie werd gestart om de molen aan het draaien te krijgen. We hebben voor en achter de schermen meegeholpen om het dit keer wel voor elkaar te krijgen. Een lastig en taai proces dat op woensdag 7 november het gewenste resultaat een stuk dichterbij heeft gebracht.”

‘Update’ van het dorp Renkum
“We stemden vorige week voor de ‘motie over  de molen’,” vertelt Tom. “Samen met vier andere partijen waren wij opstellers van die motie die, onder voorwaarden, het college opdraagt geld beschikbaar te stellen voor de restauratie. We steunden de motie omdat we vinden dat de molen een belangrijke impuls kan geven aan de ‘update’ van het dorp Renkum, in combinatie  met andere initiatieven zoals die worden voorgesteld door de groep die een toekomstvisie voor het dorp heeft ontwikkeld: de taskforce.” Erkens en zijn fractie vinden dat je alles in het werk moet stellen om karakteristieke elementen van de dorpen van onze gemeente te behouden.

Snel aan de slag
“Nu het geld beschikbaar komt moet er met veel energie gewerkt worden aan het afhandelen van een aantal formele zaken,” legt Erkens uit. “Ook dat hoort er bij! Besteding van geld van de burgers moet verantwoord gebeuren. Daarom hebben we een aantal voorwaarden in de motie opgenomen.  We hopen dat de stichting in oprichting daar snel mee aan de slag gaat en er in slaagt de molen daadwerkelijk aan het draaien te krijgen.”

Antwoord alleen aan “PvdA: “Als het nu niet lukt…””

  1. Ik ben dus geen Renkummer, maar sta al enkele jaren een heel seizoen in Wolfheze op de camping. En ben al vanaf 1982 een gediplo,eerd vrijwillig molenaar. Ik wens jullie dus alle succes!

Reacties zijn gesloten.