Nieuwe voorzitter voor Bestuur Stichting Exploitatie Renkumse Molen

Per 12 januari 2018 heeft Erik van Ark het voorzitterschap van het Bestuur van Stichting Exploitatie Renkumse Molen overgenomen van José Hofs. Erik is al sinds de renovatie, nu bijna 4 jaar geleden, molenaar in de Renkumse Molen en is daarom al goed bekend met het reilen en zeilen binnen de molen:

“De Renkumse Molen is de enige functionerende molen in de gemeente Renkum. Een belangrijk stuk cultureel, industrieel erfgoed dat door inzet van veel mensen in zijn oude glorie is hersteld en waar de gemeente met recht trots op mag zijn. Ik hoor van bezoekers dat zij de Renkumse Molen een warm hart toedragen. De molen heeft een belangrijke functie gekregen in de gemeente, en die functie wil de molen ook graag vervullen. Dat doen we door de molen open te stellen voor bezoekers, excursies voor scholen en andere groepen en door actief deel te nemen aan activiteiten binnen de gemeente zoals de Lichtjesavond en de Airborne wandeltocht. Een andere functie is de molenwinkel. Daar voeren we een assortiment met meelproducten waar het publiek om vraagt.

Wat ik graag wil bereiken is dat De Renkumse Molen nog meer deel uit gaat maken van de gemeente dan dat hij nu al is door (nog) meer bekendheid te geven aan dit prachtige stuk monumentaal cultuurgoed. Het onderhoud van de molen is echter een kostbare zaak. De Stichting Exploitatie Renkumse Molen heeft als taak dit onderhoud mogelijk te maken. Dat doet zij onder andere door het exploiteren van de molenwinkel en het werven van donateurs en sponsoren. Het mooiste zou zijn wanneer de Stichting in staat is de volledige kosten van het onderhoud bijeen te brengen zodat we onafhankelijk zijn van subsidies. Zover is het nog niet, maar het zou mooi zijn dit te bereiken. Op de molen is een mooi team van enthousiaste vrijwilligers actief, die allemaal dit doel willen bereiken. Als voorzitter mag ik, samen met de andere bestuursleden, dit mooie team aansturen. Verder hoop ik met mijn eigen enthousiasme voor de molen anderen aan te steken en misschien te besmetten met het molenvirus.”