ANBI-status

De molen is aangemerkt als ‘algemeen nut beogende instelling’ en bezit de culturele ANBI-status. Donateurs hebben hierdoor een extra belastingvoordeel. Deze extra aftrek wordt toegepast over maximaal € 5.000 van de aan culturele instellingen gedane giften. Meer informatie is hier bij de belastingdienst te vinden.

Financieel

Documenten