Gemeenteraad zegt JA tegen subsidie

Tijdens de begrotingsvergadering van de gemeente Renkum op woensdag 7 november 2012, heeft een meerderheid van 19 raadsleden voor een motie gestemd over subsidieverstrekking van 50.000 euro voor de Renkumse Molen. De gemeenteraad zegt dus JA!

Beeld van de live-camera raadsuitzending op internet

Samen met 350.000 euro subsidie van het Rijk en 50.000 euro subsidie van de provincie, komt er in totaal 450.000 euro subsidie beschikbaar voor herstel van de molen. Om de subsidie van het Rijk te behouden, moet de restauratie vóór 1 april 2013 zijn gestart.

Lees de motie die de VVD, PvdA, CDA, Gemeente Belangen en D66 gezamenlijk hebben ingediend tijdens de vergadering van 7 november 2012.