D66: “Niet mee financieren zou zonde zijn”

Eén van de partijen die afgelopen woensdag voor de motie van de Renkumse Molen stemde, is D66. Jasper Verstand, fractievoorzitter van D66 Renkum, vertelt waarom hij en zijn mede-raadsleden voor de motie stemden.

Jasper Verstand, fractievoorzitter D66 Renkum

Markant punt
“De molen is markant punt in Renkum,” vertelt Verstand. “Wij merken dat veel Renkumers begaan zijn met de molen en vooral ook enthousiast zijn over het mogelijke herstel. Daarbij is D66 natuurlijk een partij die burgerinitiatieven zeer serieus neemt. En zo ook dit initiatief dat echt vanuit de inwoners is ontstaan.”

Niet laten lopen
Volgens Jasper zou het zonde zijn als de gemeente Renkum niet mee zou financieren, omdat de provincie en het Rijk al wel een financiële bijdrage hebben toegezegd. “Deze worden alleen nagekomen als de gemeente ook meedoet. Dat kan je dus niet laten lopen.”

Overleg over voorwaarden
Vanwege de grote meerderheid die er voor de motie was in de raad, verwacht Verstand dat het college van Burgemeester en Wethouders de motie ook zal uitvoeren. “Een motie is een oproep aan het college om iets te doen. In de motie staat wel een aantal voorwaarden genoemd waaraan de initiatiefnemers moeten voldoen. Ik neem aan dat hier op korte termijn overleg zal plaatsvinden met initiatiefnemers.”

Incidentele financiering
Op andere zaken bezuinigen nu de molen geld krijgt is niet aan de orde weet Verstand. “Nee, dat hoeft niet. De bijdrage van de gemeente is een incidentele financiering. Dit wordt betaald uit de reserve. 50.000 euro is een behoorlijk bedrag, maar op de hele begroting van de gemeente valt dat erg mee. Dit leidt niet tot extra bezuinigingen.”

Politiek aan de slag met de molen

Afgelopen woensdag heeft de gemeenteraad met 4 stemmen tegen en 19 stemmen voor, een motie voor subsidieverstrekking aan de molen aangenomen. Wij vroegen raadsleden Hermine van den Berg (Gemeente Belangen), Jasper Verstand (D66) en John Bartels (CDA), waarom ze voor de motie hebben gestemd en wat er nu gaat gebeuren. Hun antwoorden publiceren we later vandaag.

Gemeente wapen op gemeentehuis. Bron: http://www.flickr.com/photos/wovox/

Wat is een motie?
Voor iedereen die niet in de politiek zit, vertellen we eerst maar eens wat een motie eigenlijk is. Een motie is een verzoek van de gemeenteraad aan het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) om iets te doen of juist niet te doen. De gemeenteraad kan bijvoorbeeld een motie indienen met het verzoek aan het college van B&W om een speeltuin in Wolfheze te realiseren of – zoals in ons geval – een verzoek om subsidieverstrekking voor herstel van de molen in Renkum.

Invloed uitoefenen
Elk raadslid kan een motie indienen en bij voldoende stemmen gaat het college aan de slag met het verzoek. Het aannemen van een motie is dus een middel van de gemeenteraad om invloed uit te oefenen op het beleid. Een motie schept op zich geen juridische verplichtingen voor het college van B&W om de motie ook uit te voeren. Vanzelfsprekend kunnen aan het niet uitvoeren van een motie door het college wel aanzienlijke politieke gevolgen verbonden zijn.

Varianten
Er bestaan twee zwaardere motievarianten, namelijk de motie van afkeuring en de motie van wantrouwen. Met het aannemen van een motie van afkeuring spreekt de raad een zekere zorg ten aanzien van het gevoerde beleid uit. Wordt een motie van wantrouwen aangenomen, dan zegt de raad het vertrouwen in een of meer collegeleden op.

Amendement
De gemeenteraad kan een raadsvoorstel wijzigen met behulp van een amendement. Elk raadslid kan een amendement indienen. Als een meerderheid van de raad akkoord gaat met het amendement is het raadsvoorstel gewijzigd. Met een motie kan de raad het college verzoeken om iets te doen of juist niet te doen; met een amendement kan een voorgesteld raadsbesluit gewijzigd worden.

Mening van partijen
Zo, nu bent u politiek-juridisch gezien weer even bijgepraat. Later vandaag vertellen Gemeente Belangen, D66 en het CDA over de motie van de Renkumse Molen.

[update 9 nov 2012, 09:08] De reacties van VVD, PvdA en GroenLinks volgen nog, want die hebben we vanochtend een e-mail gestuurd.