Renovatie Renkumse Molen begint!

We krijgen weer een volledig maalvaardige korenmolen in Renkum! Vanaf 2 april aanstaande zal de renovatie van onze incomplete molen aan de Molenweg in het Gelderse dorp van start gaan. De werkzaamheden nemen ongeveer 9 maanden in beslag. Naar verwachting wordt de molen vanaf begin 2014 opengesteld voor het publiek.

Molen met like

Subsidie & sponsoring
Op 21 maart 2013 werd de opdracht voor de renovatie gegeven aan Adriaens Molenbouw Weert BV. De renovatie kan plaatsvinden dankzij subsidietoezeggingen van het Rijk, de provincie Gelderland en de gemeente Renkum. Ook door sponsoring van diverse landelijke en lokale organisaties zoals de Rabobank en de A.C. van Deventer Stichting kan de renovatie nu starten. Wij bedanken iedereen die de afgelopen tijd steun heeft betuigd aan het renovatie-project!

Uniek cultuur historisch object
De molen (1858) is één van de oudste Rijksmonumenten van Arnhem en omgeving. De nu nog incomplete molen is een tot stellingmolen verhoogde beltmolen. Het is daarmee een uniek cultuur historisch object. In de Tweede Wereld oorlog werd de molen zeer zwaar beschadigd tijdens de gevechten rondom de Slag om Arnhem. Bij de wederopbouwwerkzaamheden werd de molen onttakeld en bleef een incomplete molen zonder wieken over.

Activiteiten
We gaan diverse activiteiten rond de renovatie organiseren. Via de website www.renkumsemolen.nl maakt de stichting de precieze details bekend.