Vereniging Hollandsche Molen adviseur voor Renkumse Molen

Eind 2012 was de Renkumse Molen veelvuldig in het nieuws, waarbij het grootste nieuws de subsidietoezegging van de gemeenteraad was. Inmiddels wordt op alle fronten door verschillende mensen en organisaties hard gewerkt om daadwerkelijk tot herstel van de molen over te gaan.

Leo Endedijk
Leo Endedijk van Vereniging Hollandsche Molen. Foto: Ed van Gerven

Nederlands Molenbeleid
Zo is Leo Endedijk, directeur van ‘Vereniging De Hollandsche Molen’, namens zijn vereniging op adviserende basis bij het project betrokken. Wij vroegen hem wat het molenbeleid in Nederland inhoudt. “Het molenbeleid in Nederland is gebaseerd op de functie van de molen, namelijk een werktuig om graan te malen, olie te slaan, hout te zagen, polders te bemalen. De meeste molens hebben grote historische en monumentale waarden en zijn dan ook beschermd als rijksmonument.”

Visitekaartje
Endedijk geeft aan persoonlijk gefascineerd te zijn door de molen als een ingenieus ontworpen en ontwikkeld werktuig. “Het zijn de visitekaartjes van ons land – niet voor niets is Nederland het molenland bij uitstek. Daaraan bij te mogen dragen is een dankbare taak en een hele leuke job.”

Grote zeldzaamheidswaarde
Over de Renkumse Molen vertelt hij dat het een bijzondere molen is. “De molen is gebouwd als beltmolen en verhoogd tot stellingmolen. De molen heeft een grote zeldzaamheidswaarde. Daarnaast heeft een complete en maalvaardige molen in Renkum een zeer hoge belevingswaarde. Draaiend is de molen tot ver buiten het dorp te zien. Restauratie van de molen zal ongetwijfeld een positieve uitstraling op de directe omgeving hebben.”

Rol van de vereniging
De rol die Vereniging De Hollandsche Molen nu bij het project speelt, heeft zijn oorsprong 10 jaar geleden. “Toen is een rapport opgesteld voor de vorige eigenaar. Daaruit bleek dat er volop kansen waren om de molen te completeren en te restaureren. Ook in de jaren daarna is er regelmatig contact geweest. Met de huidige eigenaar en de nieuwe stichting is goed contact en de vereniging is als adviseur betrokken bij de realisatie van de huidige plannen.”

Gift uit 2010 komt terug
Door inzet van de vereniging komt het rond 2010 ingezamelde bedrag van ongeveer € 2500,- weer ten goede aan de Renkumse Molen. “Dat klopt,” zegt Endedijk. “De vorige stichting heeft zichzelf opgeheven en zonder voorwaarden het batig saldo als gift aan ons overgemaakt. Dat bedrag komt nu weer ten goede aan de molen in Renkum. Onze vereniging blijft het streven de Renkumse Molen te laten restaureren steunen. Het ligt ook voor de hand dat via De Hollandsche Molen er financieel bijgedragen wordt aan de restauratie. We zijn daarover nog volop in gesprek.”

Draag de Renkumse Molen warm hart toe!
De boodschap die Endedijk voor de Rekumse bevolking heeft is dat molens niet kunnen zonder draagkracht. “Vooral van de lokale bevolking,” laat Endedijk weten. “De nieuwe stichting verdient alle steun, moreel en financieel. Ik hoop dat de Renkumse Molen niet alleen fysiek hersteld wordt, maar vooral ook binnen de Renkumse gemeenschap de plek krijgt die de molen verdient. Een plek waar mensen elkaar ontmoeten en zich blijvend verbazen over de wonderbaarlijke techniek van een molen, de ronddraaiende wieken en de speciale sfeer en geur die in een korenmolen hangt. Ik zou zeggen: wordt allemaal donateur van de stichting en draag de Renkumse Molen zo blijvend een warm hart toe!”