Steun de Renkumse Molen

Jij kan helpen de molen draaiend te houden! Zo’n 200 personen uit Renkum en omgeving gingen je al voor en zijn ‘Vriend van de Renkumse Molen’ geworden. Hiermee steunen zij het behoud en onderhoud van de molen.

Aanmelden

Om Vriend of Donateur te worden ligt er een aanmeldformulier in de molen. Aanmeldformulieren liggen ook op de balie bij Dierenspeciaalzaak De Molen (de winkel naast de molen).

Oud en bijzonder

Culturele ANBI-status
De molen is aangemerkt als ‘algemeen nut beogende instelling’ en bezit de culturele ANBI-status. Donateurs hebben daardoor een extra belastingvoordeel. Deze extra aftrek wordt toegepast over maximaal € 5.000 van de aan culturele instellingen gedane giften. Sinds 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Meer informatie: daargeefjeom.nl.

‘Vriend van de Renkumse Molen’
U kunt een bijdrage leveren om de molen te laten draaien. Door het kiezen van een jaarlijkse bijdrage (vanaf € 10,-) wordt u Vriend van de Renkumse Molen.

‘Donateur van de Renkumse Molen’
U kunt er ook voor kiezen om Donateur van de molen te worden, door een eenmalige bijdrage van € 100,- of meer te doneren. Vanaf € 250,- krijgt u een exclusieve vermelding op een zichtbare plek in de molen!