Privacyverklaring

De Stichting Exploitatie Renkumse Molen (SERM) legt gegevens vast zoals naam, adres, woonplaats, emailadres, telefoonnummer en overige gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van:

  • Het Vrijwilligerschap;
  • Het donateurschap (“vriend van de molen”);
  • Het Sponsorschap


Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan partijen die diensten voor onze stichting uitvoeren, zoals drukkers voor het afdrukken van acceptgiro’s en etiketten en banken voor het verwerken van incassomachtigingen, en alleen die gegevens die voor de betreffende verwerking noodzakelijk zijn.

Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons en onze leveranciers vertrouwelijk behandeld.

Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om informatie te sturen die onze stichting betreffen, zoals nieuwsbrieven over de Renkumse Molen, acties en afgesloten projecten.

Uw gegevens worden allen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

U kunt zich ten alle tijde afmelden als vrijwilliger, donateur/vriend of sponsor. Stuur daarvoor een mail aan bestuur@renkumsemolen.nl.

Ook adreswijzigingen en andere wijzigingen kunt u door gegeven aan ons secretariaat.

De SERM zorgt voor een goede en passende beveiliging (zowel technisch als fysiek) van de aan haar toevertrouwde persoonsbestanden.