Renkumse Molen IJs Festijn: gratis Molenijs proeven!

Vanwege de afgelasting van de Dag van de Renkumse Inwoner en de hoge temperaturen, organiseren wij op zaterdag 4 juli het ‘Renkumse Molen IJs Festijn’! Iedereen kan even komen afkoelen in de molen en kan gratis het Renkumse Molenijs proeven dat is gemaakt door ijssalon La Cosina. Op=op!

Heerlijk koel
“Onderin de molen heerst altijd een vrijwel constante temperatuur,” vertelt Thijs Aardema, secretaris van de stichting. “Op warme dagen kan je er dus heerlijk de koelte komen opzoeken. En om het leed van het niet doorgaan van de Dag van de Renkumse Inwoner te verzachten, kan iedereen gratis het Renkumse Molenijs gemaakt door ijssalon La Cosina komen proeven!”

Presentatie fietsroute verplaatst
De afgelasting van de Dag van de Renkumse Inwoner zorgt er ook voor dat de presentatie van de nieuwe Zes Dorpen Fietsroute is verplaatst. “Helaas zal de nieuwe Zes Dorpen Fietsroute komende zaterdag nog niet beschikbaar zijn,” geeft Aardema aan. “Dit is wel het geval vanaf zaterdag 25 juli. Wethouder Heinrich zal dan om 12:30 uur het eerste exemplaar in ontvangst nemen en het startsein aan de eerste fietsers geven. De Renkumse Molenfietsroute is uiteraard wel gewoon verkrijgbaar.”

CDA: “Aandacht voor het dorpskarakter”

De Renkumse afdeling van het CDA stemde afgelopen woensdag in met de motie van de molen. John Bartels, raadslid van het CDA, vertelt wat hij met de Renkumse Molen heeft. “Zelf heb ik de Renkumse molen nooit in volle glorie gezien. Ik ben, zoals je dat noemt, van na de oorlog. De wieken zijn immers door oorlogsgeweld verloren gegaan.”

John Bartels, raadslid CDA Renkum

Molen is herstelbaar
Bartels legt uit dat de Rijksmonumentendienst in 2004 uitsprak, dat de molen biotoop in tact was en derhalve dus herstelbaar was. “De financiering vanuit het Rijk moest nog opgebouwd worden en resulteert thans in een toezegging van 350.000 euro, ‘zonder meer zijnde maximaal 70% van de kosten’. De provincie Gelderland heeft een bedrag van 50.000 euro al beschikbaar gesteld op voorwaarde dat de gemeente eenzelfde bedrag zou betalen. Dat laatste komt nu in orde. Vanuit de gemeenteraad is dat op 7 november middels een motie afgedwongen, want het College was daartoe nog steeds niet bereid.”

Beeldbepaling en herstel zijn leidend
Voor John zou in de besluitvorming de beeldbepaling en herstel van oorlogsschade – het historisch element – leidend moeten zijn. “Dat vanuit het oogpunt van recreatie, toerisme en educatie het herstel van de molen wat kan betekenen is mooi meegenomen. In dat opzicht zie ik veel in de meerwaarde in een aantal andere ontwikkelingen, die elkaar kunnen versterken.”

Meerwaarde in combinatie met andere ideeën
“Wat te denken van een ANWB-fietsroute langs de Beken, het Renkums beekdal, de molen, het te komen papiermuseum, het nog te realiseren Renkums pontje, het smalspoormuseum over het steenovenverleden pal aan de overkant van de Rijn in Heteren, enzovoort.” Hij ziet de meerwaarde dus in combinatie van een aantal zaken. Een aanbod schept volgens Bartels automatisch nieuwe ideeën, een wetmatigheid met nieuwe kansen, zoals samenwerking met de middenstand met betrekking tot een molenarrangement.

Past in beleid CDA
“Dit alles past ook in het beleid van het CDA, namelijk aandacht voor het dorpskarakter, het verlevendigen van woonkernen, inspelen op mogelijkheden op het gebied van recreatie en toerisme, bij voorkeur in combinatie met werkgelegenheid.”

Aan de slag
“Ik hoop dat men met voortvarendheid de molen zal herstellen en dat er leuke activiteiten ontwikkeld worden,” geeft John aan. “Mijn kinderen zijn nog klein, maar ik weet zeker, dat zij het zien van draaiende wieken straks ook geweldig vinden!”