Gemeente Belangen: “Nooit getwijfeld over herstel van de molen”

Hermine van den Berg, fractievoorzitter van Gemeente Belangen, geeft aan dat er zo’n 10 jaar geleden al sprake was van een poging om de molen weer in oude luister te herstellen. “Er was draagvlak onder de bevolking, maar uiteindelijk niet genoeg geld of slagkracht om de renovatie te laten plaatsvinden en de stichting die er mee bezig was werd opgeheven.”

Hermine van den Berg, fractievoorzitter Gemeente Belangen

Exploitatieplan en nog wat zaken
Gemeente Belangen was verrast toen ze ruim een jaar geleden bericht kregen van de huidige eigenaar, waarin hij melding maakte van de toegezegde subsidies van het Rijk en de provincie. “Er zijn toen, na overleg in de coalitie, vragen gesteld door de PvdA. De conclusie was dat er een exploitatieplan moest komen en wat zaken geregeld zouden worden. In september kregen wij zeer uitgebreide documentatie van mevrouw Jans namens de stichting in oprichting.”

Nu of nooit
Mede-raadslid Danielle Gerritsen had in het afgelopen jaar al regelmatig bij de heer van der Wal geïnformeerd naar de voortgang. “Al met al vonden wij dat de impact van het niet ter beschikking stellen van de subsidie groter zou zijn dan het risico van een paar administratieve en juridische zaken die nog konden verbeteren,” zegt van den Berg. “Wij hebben daarom bij de bespreking van het MeerjarenBeleidsPlan aandacht gevraagd voor de renovatie van de molen en gezegd dat het nu of nooit was.”

Geld gewoon in een reserve beschikbaar
Hermine vertelt dat daarna hun coalitiegenoten zich naar voren zijn gaan schuiven om het te ‘regelen’. “Zeker de VVD heeft hieraan een positieve bijdrage geleverd. Richting PvdA en CDA was er meer lobbywerk nodig. GB heeft nooit getwijfeld. Ook al omdat het geld gewoon in een reserve beschikbaar was.” Of het subsidiebedrag nu gelijk is overgemaakt denkt van den Berg van niet. “Het is uitvoering waar de raad zich niet mee bezig houdt. Ik weet eigenlijk niet hoe dat precies gaat.”

Cofinanciering
Er hoeft niet op iets anders in de gemeente te worden bezuinigd. “Er zat nog voldoende geld in het potje (de reserve)  met de naam ‘cofinanciering’. Als een reserve is ingesteld voor een bepaald doel, mag het niet aan iets anders worden uitgegeven.  En het is cofinanciering omdat het geld dat wij beschikbaar stellen er voor zorgt dat ook het Rijk en de provincie hun subsidie verstrekken.”

Snel verder
Nu het geld beschikbaar is kan er volgens Hermine snel verder worden gewerkt aan allerlei andere zaken die nog moeten worden geregeld. “Dat zijn een aantal juridische organisatorische zaken – onder andere overeenkomsten – maar het plan moet ook nog formeel ter inzage worden gelegd. En een risico is dat er mensen bezwaar aan kunnen tekenen, waardoor er vertraging gaat optreden. Als er niet gestart wordt met de bouw voor 1 april 2013 vervallen subsidies en zal er alsnog niet gerenoveerd kunnen worden.”

Politiek aan de slag met de molen

Afgelopen woensdag heeft de gemeenteraad met 4 stemmen tegen en 19 stemmen voor, een motie voor subsidieverstrekking aan de molen aangenomen. Wij vroegen raadsleden Hermine van den Berg (Gemeente Belangen), Jasper Verstand (D66) en John Bartels (CDA), waarom ze voor de motie hebben gestemd en wat er nu gaat gebeuren. Hun antwoorden publiceren we later vandaag.

Gemeente wapen op gemeentehuis. Bron: http://www.flickr.com/photos/wovox/

Wat is een motie?
Voor iedereen die niet in de politiek zit, vertellen we eerst maar eens wat een motie eigenlijk is. Een motie is een verzoek van de gemeenteraad aan het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) om iets te doen of juist niet te doen. De gemeenteraad kan bijvoorbeeld een motie indienen met het verzoek aan het college van B&W om een speeltuin in Wolfheze te realiseren of – zoals in ons geval – een verzoek om subsidieverstrekking voor herstel van de molen in Renkum.

Invloed uitoefenen
Elk raadslid kan een motie indienen en bij voldoende stemmen gaat het college aan de slag met het verzoek. Het aannemen van een motie is dus een middel van de gemeenteraad om invloed uit te oefenen op het beleid. Een motie schept op zich geen juridische verplichtingen voor het college van B&W om de motie ook uit te voeren. Vanzelfsprekend kunnen aan het niet uitvoeren van een motie door het college wel aanzienlijke politieke gevolgen verbonden zijn.

Varianten
Er bestaan twee zwaardere motievarianten, namelijk de motie van afkeuring en de motie van wantrouwen. Met het aannemen van een motie van afkeuring spreekt de raad een zekere zorg ten aanzien van het gevoerde beleid uit. Wordt een motie van wantrouwen aangenomen, dan zegt de raad het vertrouwen in een of meer collegeleden op.

Amendement
De gemeenteraad kan een raadsvoorstel wijzigen met behulp van een amendement. Elk raadslid kan een amendement indienen. Als een meerderheid van de raad akkoord gaat met het amendement is het raadsvoorstel gewijzigd. Met een motie kan de raad het college verzoeken om iets te doen of juist niet te doen; met een amendement kan een voorgesteld raadsbesluit gewijzigd worden.

Mening van partijen
Zo, nu bent u politiek-juridisch gezien weer even bijgepraat. Later vandaag vertellen Gemeente Belangen, D66 en het CDA over de motie van de Renkumse Molen.

[update 9 nov 2012, 09:08] De reacties van VVD, PvdA en GroenLinks volgen nog, want die hebben we vanochtend een e-mail gestuurd.