Fairtrade en Molen gezamenlijk op de Dag van de Renkumse Inwoner

Op zaterdag 5 juli ‘De Dag van de Renkumse Inwoners’ zijn de Fairtrade werkgroep gemeente Renkum en Stichting Exploitatie Renkumse Molen samen te vinden aan Molenweg 53 in Renkum. Bij de molen wordt fairtrade koffie en thee geschonken en tussen 12:00 en 14:00 uur worden er pannenkoeken gebakken.

LogoFTRenkum3Beide organisaties hebben voor deze eerste ‘Dag van de Renkumse Inwoners’ de koppen bij elkaar gestoken. “Als Fairtrade werkgroep gemeente Renkum zijn we op zoek gegaan naar een herkenbare plek om de Renkumers over fairtrade te vertellen,” legt Monique van Gerwen, voorzitter van de Fairtrade werkgroep, uit. “Zaterdag verzorgen wij bij de Renkumse Molen koffie, thee en fairtrade beleg op de pannenkoeken, met steun van Renkumse winkeliers. Hiermee laten we zien dat eerlijke handel zowel betrekking heeft op voedingsmiddelen die alleen van ver weg kunnen komen als op producten van heel dichtbij.”

Bij de Renkumse Molen hopen ze op veel bezoekers, die een kijkje komen nemen in de net gerestaureerde molen. “De hele dag door verzorgen de molenaars en vrijwilligers rondleidingen en vertellen we over de molen,” laat Thijs Aardema, secretaris Stg. Expl. Renkumse Molen, weten. “De molen is weer geheel maalvaardig gerestaureerd en onderin de molen zijn dan ook diverse meelsoorten te koop. We laten dit ambacht graag aan iedereen proeven door tussen 12:00 en 14:00 uur pannenkoeken te bakken.”

De Renkumse Molen is zaterdag van 10:00 tot 16:00 uur te bezichtigen. Vanaf 11:00 uur is er koffie en thee en toelichting door de Fairtradewerkgroep. Beiden verzorgen van 12:00 tot 14:00​​ uur pannenkoeken.

Renovatie Renkumse Molen begint!

We krijgen weer een volledig maalvaardige korenmolen in Renkum! Vanaf 2 april aanstaande zal de renovatie van onze incomplete molen aan de Molenweg in het Gelderse dorp van start gaan. De werkzaamheden nemen ongeveer 9 maanden in beslag. Naar verwachting wordt de molen vanaf begin 2014 opengesteld voor het publiek.

Molen met like

Subsidie & sponsoring
Op 21 maart 2013 werd de opdracht voor de renovatie gegeven aan Adriaens Molenbouw Weert BV. De renovatie kan plaatsvinden dankzij subsidietoezeggingen van het Rijk, de provincie Gelderland en de gemeente Renkum. Ook door sponsoring van diverse landelijke en lokale organisaties zoals de Rabobank en de A.C. van Deventer Stichting kan de renovatie nu starten. Wij bedanken iedereen die de afgelopen tijd steun heeft betuigd aan het renovatie-project!

Uniek cultuur historisch object
De molen (1858) is één van de oudste Rijksmonumenten van Arnhem en omgeving. De nu nog incomplete molen is een tot stellingmolen verhoogde beltmolen. Het is daarmee een uniek cultuur historisch object. In de Tweede Wereld oorlog werd de molen zeer zwaar beschadigd tijdens de gevechten rondom de Slag om Arnhem. Bij de wederopbouwwerkzaamheden werd de molen onttakeld en bleef een incomplete molen zonder wieken over.

Activiteiten
We gaan diverse activiteiten rond de renovatie organiseren. Via de website www.renkumsemolen.nl maakt de stichting de precieze details bekend.

Gemeente verleent omgevingsvergunning Renkumse Molen

De gemeente Renkum heeft op 23 januari 2013 de omgevingsvergunning verleend voor het restaureren van de Renkumse Molen aan de Molenweg 53 in Renkum. Hiermee is de start van de daadwerkelijke restauratiewerkzaamheden weer een stap dichterbij gekomen.

Molen vanaf Frans Campmanweg

Vergunning
De vergunning geeft toestemming om de incomplete molen te herstellen naar een complete molen met wieken! Het exacte startmoment van de restauratie kunnen we op dit moment nog niet aangeven. Hierover voeren we nog overleg met de gemeente en is het noodzakelijk om de laatste financiële zaken op orde te krijgen. De € 10.000,- subsidie van Stichting A.C. van Deventer is hier een voorbeeld van.

Volg de molen!
In de komende weken houden we u zo goed mogelijk op de hoogte. Volg voor het laatste nieuws deze website, ons Twitter-account of natuurlijk onze Facebook-pagina!

PvdA: “Als het nu niet lukt…”

Eén van de partijen die op 7 november ook voor de motie van de molen stemde, was de PvdA. Tom Erkens, fractievoorzitter van PvdA Renkum, vertelt dat de molen van Renkum zijn partij aan het hart gaat. “Al jaren zijn we als partij en in persoon betrokken bij acties om de molen  te herstellen. Toen er zo’n 10 jaar geleden een poging werd ondernomen om de molen weer in oude luister te herstellen, is er ook door onze fractie – en met name door Gijs Beekhuizen – hard gewerkt om via acties voldoende geld voor herstel binnen te krijgen.”

Tom Erkens, fractievoorzitter PvdA Renkum

Vanzelfsprekend
Volgens Erkens was er toen jammer genoeg wellicht nog te weinig daadkracht bij de betrokkenen om de renovatie te kunnen uitvoeren. “Voor onze fractie was het dan ook een vanzelfsprekende zaak om de helpende hand te bieden toen er vorig jaar opnieuw een actie werd gestart om de molen aan het draaien te krijgen. We hebben voor en achter de schermen meegeholpen om het dit keer wel voor elkaar te krijgen. Een lastig en taai proces dat op woensdag 7 november het gewenste resultaat een stuk dichterbij heeft gebracht.”

‘Update’ van het dorp Renkum
“We stemden vorige week voor de ‘motie over  de molen’,” vertelt Tom. “Samen met vier andere partijen waren wij opstellers van die motie die, onder voorwaarden, het college opdraagt geld beschikbaar te stellen voor de restauratie. We steunden de motie omdat we vinden dat de molen een belangrijke impuls kan geven aan de ‘update’ van het dorp Renkum, in combinatie  met andere initiatieven zoals die worden voorgesteld door de groep die een toekomstvisie voor het dorp heeft ontwikkeld: de taskforce.” Erkens en zijn fractie vinden dat je alles in het werk moet stellen om karakteristieke elementen van de dorpen van onze gemeente te behouden.

Snel aan de slag
“Nu het geld beschikbaar komt moet er met veel energie gewerkt worden aan het afhandelen van een aantal formele zaken,” legt Erkens uit. “Ook dat hoort er bij! Besteding van geld van de burgers moet verantwoord gebeuren. Daarom hebben we een aantal voorwaarden in de motie opgenomen.  We hopen dat de stichting in oprichting daar snel mee aan de slag gaat en er in slaagt de molen daadwerkelijk aan het draaien te krijgen.”

VDD: “Volgende stappen kunnen worden gezet”

Vorige week stemde de VVD voor de motie van de molen. Samen met vier andere partijen waren zij één van de opstellers van het document. Marjolijn Pols, fractievoorzitter van de VVD in Renkum, vertelt dat haar partij vindt dat je alles in het werk moet stellen om karakteristieke punten in de dorpen van de gemeente Renkum te behouden.

Marjolijn Pols, fractievoorzitter VVD Renkum

Veel tijd en moeite
“Daar hoort een in vol ornaat opgetuigde Renkumse Molen ook bij,” vertelt Pols. “Voor ons een hele goede reden om de motie te steunen. Ik heb de zaak op de voet gevolgd en er is achter de schermen wel enig werk verricht – voor de schermen trouwens ook – om het voor elkaar te krijgen. Met name ons fractielid Eduard Schoevaars heeft er veel tijd en moeite aan besteed.”

Lijkt eenvoudig
Marjolijn denkt niet dat er zonder de inzet van haar fractiegenoot het zelfde resultaat geboekt zou zijn. “De VVD was uiteraard kartrekker van de ingediende en aangenomen motie. Dat lijkt allemaal heel eenvoudig als het op papier staat, maar er zijn vele uren in gaan zitten om alle noodzakelijk elementen bij elkaar te krijgen.”

Steun
“Het is dan prettig als andere partijen het voorstel ook steunen,” geeft Pols aan. “Anders heb je natuurlijk nog niets. Jammer dat GroenLinks het er bij liet zitten. Wij begrepen daar echt niets van.”

Geen bezuinigingen op iets anders
“Het subsidiebedrag is beschikbaar zodra dat nodig is, legt Marjolein uit. “Zoiets wordt niet meteen overgemaakt. Er hoeft niet bezuinigd te worden op iets anders, want er is binnen de gemeentelijke middelen een pot ‘co-financiering’ en daar zat nog voldoende in.”

Volgende stappen
“Of de molen daadwerkelijk gerestaureerd gaat worden is niet iets dat wij als gemeente in de hand hebben. De initiatiefgroep is nu aan zet en zal op grond van het feit dat de financiën rond zijn nu de volgende stappen moeten zetten om de juiste instanties in te schakelen.” Pols gaat er vanuit dat daar geen problemen zouden moeten ontstaan.

Officiële opening
“Het zal overigens nog wel enige tijd vergen voordat iemand het lint kan komen doorknippen voor de officiële opening.”

CDA: “Aandacht voor het dorpskarakter”

De Renkumse afdeling van het CDA stemde afgelopen woensdag in met de motie van de molen. John Bartels, raadslid van het CDA, vertelt wat hij met de Renkumse Molen heeft. “Zelf heb ik de Renkumse molen nooit in volle glorie gezien. Ik ben, zoals je dat noemt, van na de oorlog. De wieken zijn immers door oorlogsgeweld verloren gegaan.”

John Bartels, raadslid CDA Renkum

Molen is herstelbaar
Bartels legt uit dat de Rijksmonumentendienst in 2004 uitsprak, dat de molen biotoop in tact was en derhalve dus herstelbaar was. “De financiering vanuit het Rijk moest nog opgebouwd worden en resulteert thans in een toezegging van 350.000 euro, ‘zonder meer zijnde maximaal 70% van de kosten’. De provincie Gelderland heeft een bedrag van 50.000 euro al beschikbaar gesteld op voorwaarde dat de gemeente eenzelfde bedrag zou betalen. Dat laatste komt nu in orde. Vanuit de gemeenteraad is dat op 7 november middels een motie afgedwongen, want het College was daartoe nog steeds niet bereid.”

Beeldbepaling en herstel zijn leidend
Voor John zou in de besluitvorming de beeldbepaling en herstel van oorlogsschade – het historisch element – leidend moeten zijn. “Dat vanuit het oogpunt van recreatie, toerisme en educatie het herstel van de molen wat kan betekenen is mooi meegenomen. In dat opzicht zie ik veel in de meerwaarde in een aantal andere ontwikkelingen, die elkaar kunnen versterken.”

Meerwaarde in combinatie met andere ideeën
“Wat te denken van een ANWB-fietsroute langs de Beken, het Renkums beekdal, de molen, het te komen papiermuseum, het nog te realiseren Renkums pontje, het smalspoormuseum over het steenovenverleden pal aan de overkant van de Rijn in Heteren, enzovoort.” Hij ziet de meerwaarde dus in combinatie van een aantal zaken. Een aanbod schept volgens Bartels automatisch nieuwe ideeën, een wetmatigheid met nieuwe kansen, zoals samenwerking met de middenstand met betrekking tot een molenarrangement.

Past in beleid CDA
“Dit alles past ook in het beleid van het CDA, namelijk aandacht voor het dorpskarakter, het verlevendigen van woonkernen, inspelen op mogelijkheden op het gebied van recreatie en toerisme, bij voorkeur in combinatie met werkgelegenheid.”

Aan de slag
“Ik hoop dat men met voortvarendheid de molen zal herstellen en dat er leuke activiteiten ontwikkeld worden,” geeft John aan. “Mijn kinderen zijn nog klein, maar ik weet zeker, dat zij het zien van draaiende wieken straks ook geweldig vinden!”

Gemeente Belangen: “Nooit getwijfeld over herstel van de molen”

Hermine van den Berg, fractievoorzitter van Gemeente Belangen, geeft aan dat er zo’n 10 jaar geleden al sprake was van een poging om de molen weer in oude luister te herstellen. “Er was draagvlak onder de bevolking, maar uiteindelijk niet genoeg geld of slagkracht om de renovatie te laten plaatsvinden en de stichting die er mee bezig was werd opgeheven.”

Hermine van den Berg, fractievoorzitter Gemeente Belangen

Exploitatieplan en nog wat zaken
Gemeente Belangen was verrast toen ze ruim een jaar geleden bericht kregen van de huidige eigenaar, waarin hij melding maakte van de toegezegde subsidies van het Rijk en de provincie. “Er zijn toen, na overleg in de coalitie, vragen gesteld door de PvdA. De conclusie was dat er een exploitatieplan moest komen en wat zaken geregeld zouden worden. In september kregen wij zeer uitgebreide documentatie van mevrouw Jans namens de stichting in oprichting.”

Nu of nooit
Mede-raadslid Danielle Gerritsen had in het afgelopen jaar al regelmatig bij de heer van der Wal geïnformeerd naar de voortgang. “Al met al vonden wij dat de impact van het niet ter beschikking stellen van de subsidie groter zou zijn dan het risico van een paar administratieve en juridische zaken die nog konden verbeteren,” zegt van den Berg. “Wij hebben daarom bij de bespreking van het MeerjarenBeleidsPlan aandacht gevraagd voor de renovatie van de molen en gezegd dat het nu of nooit was.”

Geld gewoon in een reserve beschikbaar
Hermine vertelt dat daarna hun coalitiegenoten zich naar voren zijn gaan schuiven om het te ‘regelen’. “Zeker de VVD heeft hieraan een positieve bijdrage geleverd. Richting PvdA en CDA was er meer lobbywerk nodig. GB heeft nooit getwijfeld. Ook al omdat het geld gewoon in een reserve beschikbaar was.” Of het subsidiebedrag nu gelijk is overgemaakt denkt van den Berg van niet. “Het is uitvoering waar de raad zich niet mee bezig houdt. Ik weet eigenlijk niet hoe dat precies gaat.”

Cofinanciering
Er hoeft niet op iets anders in de gemeente te worden bezuinigd. “Er zat nog voldoende geld in het potje (de reserve)  met de naam ‘cofinanciering’. Als een reserve is ingesteld voor een bepaald doel, mag het niet aan iets anders worden uitgegeven.  En het is cofinanciering omdat het geld dat wij beschikbaar stellen er voor zorgt dat ook het Rijk en de provincie hun subsidie verstrekken.”

Snel verder
Nu het geld beschikbaar is kan er volgens Hermine snel verder worden gewerkt aan allerlei andere zaken die nog moeten worden geregeld. “Dat zijn een aantal juridische organisatorische zaken – onder andere overeenkomsten – maar het plan moet ook nog formeel ter inzage worden gelegd. En een risico is dat er mensen bezwaar aan kunnen tekenen, waardoor er vertraging gaat optreden. Als er niet gestart wordt met de bouw voor 1 april 2013 vervallen subsidies en zal er alsnog niet gerenoveerd kunnen worden.”

D66: “Niet mee financieren zou zonde zijn”

Eén van de partijen die afgelopen woensdag voor de motie van de Renkumse Molen stemde, is D66. Jasper Verstand, fractievoorzitter van D66 Renkum, vertelt waarom hij en zijn mede-raadsleden voor de motie stemden.

Jasper Verstand, fractievoorzitter D66 Renkum

Markant punt
“De molen is markant punt in Renkum,” vertelt Verstand. “Wij merken dat veel Renkumers begaan zijn met de molen en vooral ook enthousiast zijn over het mogelijke herstel. Daarbij is D66 natuurlijk een partij die burgerinitiatieven zeer serieus neemt. En zo ook dit initiatief dat echt vanuit de inwoners is ontstaan.”

Niet laten lopen
Volgens Jasper zou het zonde zijn als de gemeente Renkum niet mee zou financieren, omdat de provincie en het Rijk al wel een financiële bijdrage hebben toegezegd. “Deze worden alleen nagekomen als de gemeente ook meedoet. Dat kan je dus niet laten lopen.”

Overleg over voorwaarden
Vanwege de grote meerderheid die er voor de motie was in de raad, verwacht Verstand dat het college van Burgemeester en Wethouders de motie ook zal uitvoeren. “Een motie is een oproep aan het college om iets te doen. In de motie staat wel een aantal voorwaarden genoemd waaraan de initiatiefnemers moeten voldoen. Ik neem aan dat hier op korte termijn overleg zal plaatsvinden met initiatiefnemers.”

Incidentele financiering
Op andere zaken bezuinigen nu de molen geld krijgt is niet aan de orde weet Verstand. “Nee, dat hoeft niet. De bijdrage van de gemeente is een incidentele financiering. Dit wordt betaald uit de reserve. 50.000 euro is een behoorlijk bedrag, maar op de hele begroting van de gemeente valt dat erg mee. Dit leidt niet tot extra bezuinigingen.”

Politiek aan de slag met de molen

Afgelopen woensdag heeft de gemeenteraad met 4 stemmen tegen en 19 stemmen voor, een motie voor subsidieverstrekking aan de molen aangenomen. Wij vroegen raadsleden Hermine van den Berg (Gemeente Belangen), Jasper Verstand (D66) en John Bartels (CDA), waarom ze voor de motie hebben gestemd en wat er nu gaat gebeuren. Hun antwoorden publiceren we later vandaag.

Gemeente wapen op gemeentehuis. Bron: http://www.flickr.com/photos/wovox/

Wat is een motie?
Voor iedereen die niet in de politiek zit, vertellen we eerst maar eens wat een motie eigenlijk is. Een motie is een verzoek van de gemeenteraad aan het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) om iets te doen of juist niet te doen. De gemeenteraad kan bijvoorbeeld een motie indienen met het verzoek aan het college van B&W om een speeltuin in Wolfheze te realiseren of – zoals in ons geval – een verzoek om subsidieverstrekking voor herstel van de molen in Renkum.

Invloed uitoefenen
Elk raadslid kan een motie indienen en bij voldoende stemmen gaat het college aan de slag met het verzoek. Het aannemen van een motie is dus een middel van de gemeenteraad om invloed uit te oefenen op het beleid. Een motie schept op zich geen juridische verplichtingen voor het college van B&W om de motie ook uit te voeren. Vanzelfsprekend kunnen aan het niet uitvoeren van een motie door het college wel aanzienlijke politieke gevolgen verbonden zijn.

Varianten
Er bestaan twee zwaardere motievarianten, namelijk de motie van afkeuring en de motie van wantrouwen. Met het aannemen van een motie van afkeuring spreekt de raad een zekere zorg ten aanzien van het gevoerde beleid uit. Wordt een motie van wantrouwen aangenomen, dan zegt de raad het vertrouwen in een of meer collegeleden op.

Amendement
De gemeenteraad kan een raadsvoorstel wijzigen met behulp van een amendement. Elk raadslid kan een amendement indienen. Als een meerderheid van de raad akkoord gaat met het amendement is het raadsvoorstel gewijzigd. Met een motie kan de raad het college verzoeken om iets te doen of juist niet te doen; met een amendement kan een voorgesteld raadsbesluit gewijzigd worden.

Mening van partijen
Zo, nu bent u politiek-juridisch gezien weer even bijgepraat. Later vandaag vertellen Gemeente Belangen, D66 en het CDA over de motie van de Renkumse Molen.

[update 9 nov 2012, 09:08] De reacties van VVD, PvdA en GroenLinks volgen nog, want die hebben we vanochtend een e-mail gestuurd.

Gemeenteraad zegt JA tegen subsidie

Tijdens de begrotingsvergadering van de gemeente Renkum op woensdag 7 november 2012, heeft een meerderheid van 19 raadsleden voor een motie gestemd over subsidieverstrekking van 50.000 euro voor de Renkumse Molen. De gemeenteraad zegt dus JA!

Beeld van de live-camera raadsuitzending op internet

Samen met 350.000 euro subsidie van het Rijk en 50.000 euro subsidie van de provincie, komt er in totaal 450.000 euro subsidie beschikbaar voor herstel van de molen. Om de subsidie van het Rijk te behouden, moet de restauratie vóór 1 april 2013 zijn gestart.

Lees de motie die de VVD, PvdA, CDA, Gemeente Belangen en D66 gezamenlijk hebben ingediend tijdens de vergadering van 7 november 2012.