‘De renovatie brengt een herkenbare plek in Renkum terug’

Op woensdag 24 april 2013 gaf wethouder Erik Heinrich het officiële startsein voor de renovatie van de Renkumse Molen, door aan de Molenweg 53 in Renkum het projectbord te onthullen. Rond 16:00 uur trok de wethouder het doek van het bord, in het bijzijn van een kleine groep geïnteresseerden.

Subsidie
Als wethouder is Heinrich verantwoordelijk voor de monumenten in de gemeente. “De initiatiefnemers zijn naar mij toegekomen om te vragen naar cofinanciering door de Gemeente Renkum. Na enige discussie heeft de gemeenteraad besloten 50.000 euro beschikbaar te stellen.”

Herkenbare plek
Een molen zonder wieken in een dorp vindt Heinrich een lelijk gezicht. “Nu de molen weer herbouwd en gerenoveerd gaat worden, komt een herkenbare plek in Renkum weer terug en daar zijn we erg blij mee.”

Zichtbaar effect
Heinrich legt uit dat de initiatiefnemers van de renovatie eigenlijk jarenlang tegen een muur zijn opgelopen om de financiering rond te krijgen. Hij waardeert het dat ze niet hebben opgegeven. “Dit is denk ik het bewijs dat enthousiaste inwoners heel veel dingen in hun eigen gemeente kunnen bereiken. Als ze zich inzetten voor herkenbare en mooie punten in de gemeente, heb je ook later nog iets waar je op terug kunt kijken. Dat heeft een heel zichtbaar effect en is ook heel erg stimulerend. Veel dank aan deze burgers die dit hebben mogelijk gemaakt.”

Uniek om mee te maken
“Ik ben een liefhebber van cultuur historie, dus ik vind het geweldig dat de molen nu weer in zijn oorspronkelijke staat wordt hersteld,” vertelt Heinrich. “Het wordt weer een blikvanger. Als wethouder maak je dit in je loopbaan niet zo vaak mee, misschien zelfs maar één keer. Nu mag ik dit meemaken en kan ik wellicht jaren later terugkijken, van: ‘Kijk, daar heb ik in mijn politieke loopbaan een bijdrage aan kunnen leveren.”

Toeristische trekpleister
Zodra de renovatie van de Renkumse Molen achter de rug is, hoopt Heinrich dat de molen een toeristische trekpleister wordt. “Er komen molenaars en die gaan weer malen, zodat er lokale producten kunnen worden verkocht. Je kunt mensen ontvangen en de molen laten zien. Met andere woorden: toeristen van buiten Renkum, kom over een jaartje naar Renkum en dan staat er een mooie molen die denk ik een heel aardig bezoekpunt is!”

Renovatie Renkumse Molen begint!

We krijgen weer een volledig maalvaardige korenmolen in Renkum! Vanaf 2 april aanstaande zal de renovatie van onze incomplete molen aan de Molenweg in het Gelderse dorp van start gaan. De werkzaamheden nemen ongeveer 9 maanden in beslag. Naar verwachting wordt de molen vanaf begin 2014 opengesteld voor het publiek.

Molen met like

Subsidie & sponsoring
Op 21 maart 2013 werd de opdracht voor de renovatie gegeven aan Adriaens Molenbouw Weert BV. De renovatie kan plaatsvinden dankzij subsidietoezeggingen van het Rijk, de provincie Gelderland en de gemeente Renkum. Ook door sponsoring van diverse landelijke en lokale organisaties zoals de Rabobank en de A.C. van Deventer Stichting kan de renovatie nu starten. Wij bedanken iedereen die de afgelopen tijd steun heeft betuigd aan het renovatie-project!

Uniek cultuur historisch object
De molen (1858) is één van de oudste Rijksmonumenten van Arnhem en omgeving. De nu nog incomplete molen is een tot stellingmolen verhoogde beltmolen. Het is daarmee een uniek cultuur historisch object. In de Tweede Wereld oorlog werd de molen zeer zwaar beschadigd tijdens de gevechten rondom de Slag om Arnhem. Bij de wederopbouwwerkzaamheden werd de molen onttakeld en bleef een incomplete molen zonder wieken over.

Activiteiten
We gaan diverse activiteiten rond de renovatie organiseren. Via de website www.renkumsemolen.nl maakt de stichting de precieze details bekend.