Het ‘bestek’ van de Renkumse Molen

Een incomplete molen restaureren doe je niet zomaar. Eerst moet je alles van de molen afweten en goed onderzoek doen. Al die gegevens worden genoteerd en daarna uitgewerkt in een heel gedetailleerd plan: het ‘bestek’. Met dit dikke rapport kan de molen uiteindelijk worden gerestaureerd.

Voor de Renkumse Molen is het bestek meer dan 60 pagina’s lang. Om je een indruk te geven van hoe zo’n bestek er uitziet, hebben we hem daarom ingekort hier op onze website gezet.

Vanaf pagina zeven kan je de bouwtekeningen bestuderen. Zo is goed te bekijken hoe de molen er na restauratie aan de buitenkant uit gaat zien. De dwarsdoorsnede van de molen geeft een goed beeld van de te herstellen binnenkant.